การเรียนแบบไหน ที่มันไม่เกิดประโยชน์กับผู้เรียน

การเรียน

เมื่อเราดูจากผลการสอบของนักเรียนทั่วประเทศ หรือโรงเรียนต่างๆ จะเห็นได้ชัดเลยว่า หลายๆ โรงเรียนมีผลการเรียนที่ย่ำแย่มาก ซึ่งเป็นผลมาจากการสอน เพราะเมื่อการสอนไม่ดี เด็กก็ไม่มีทางที่จะเรียได้ดีแน่นอน ยิ่งมีเด็กนักเรียนจำนวนมาก การเรียนการสอนก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนไปด้วย เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยแต่ละวัน และการเรียนการสอนบางอย่าง มันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับผู้เรียนเลย ทำให้เรียนไปก็เหมือนเสียเวลา

ถ้าไม่มีการปรับเปลี่ยนวิธีการ เด็กที่เรียนไม่ดีอย่างไร ก็จะเรียนได้ไม่ดีอยู่อย่างนั้น มีวิธีการเรียนแบบไหนบ้าง ที่มันใช้ไม่ได้ผลแล้วกับยุคสมัยนี้ และเป็นสิ่งที่ควรเปลี่ยน

-สอนให้ท่องจำอย่างเดียว วิชาที่เราเห็นได้ชัดมากที่สุด นั่นก็คือภาษาอังกฤษ ที่เรียนกันมาตั้งแต่อนุบาง จนถึงระดับปริญญา แต่พอจบออกมาก็ไม่สามารถพูดได้อยู่ดี เพราะมัวแต่สอนให้ท่องแกรมม่าอย่างเดียว ถ้านับเวลาในการเรียน มันก็เป็นเวลาหลายสิบปีเหมือนกัน จะเห็นได้ชัดเลยว่า มันเป็นการเรียนที่เสียเวลามาก

ถ้าไม่ปรับปรุงตรงจุดนี้ เด็กเรียนไปก็เปล่าประโยชน์ ไม่ทำให้เด็กเก่งขึ้นแน่นอน หรือวิชาอื่น ๆ ก็เหมือนกัน ถ้าไม่รู้จักสอนให้เด็กคิดวิเคราะห์ หรือเอามาประยุกต์ใช้ มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรในการเรียนเลย ต้องสอนให้รู้จักวิเคราะห์ด้วย จึงจะได้ผลมากที่สุด

-บังคับให้เรียน การเรียนที่เป็นแบบยัดเยียด โดยที่เด็กบางคนไม่มีความสนในวิชาเหล่านั้น มันก็แทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลย เพราะไม่รู้ว่าจะเรียนไปทำไม ทำให้ผลการเรียนในวิชานั้น เด็กทำได้ไม่ดี เพราะมมีความอยากรู้อยากเรียน ไม่มีแรงบันดาลใจในการเรียน และเมื่อถึงเวลาเรียนวิชาเหล่านี้เมื่อไหร่ ก็จะรู้สึกไม่อยากจะเรียนทันที ถ้าไม่มีการปรับปรุงตรงจุดนี้ ยังไงเด็กก็ไม่มีวันพัฒนาไปในทางที่ดีแน่นอน

-เรียนในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบ คนที่เป็นครูหรือผู้ปกครอง ที่ชอบยัดเยียดวิชาต่างๆ ให้กับเด็กเรียนโดยที่เด็ก ไม่มีความสนใจหรืออยากจะเรียนเลย แบบนี้มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแน่นอน อย่างเช่นนการไปเรียนพิเศษในวิชาที่ตัวเองไม่ชอบ พอเด็กไปเรียน เขาก็ไม่สนใจเรียนอยู่ดี ต้องหาให้เจอเสียก่อน ว่าเด็กชอบอะไร แล้วสนับสนุนตรงจุดนั้นจะดีกว่า จะทำให้เด็กเรียนดีมากขึ้นด้วย แต่ถ้ายังหาไม่เจอว่าเด็กชอบอะไร มันก็เป็นปัญหาเหมือนกัน ต้องถามความสนใจ หรือสังเกตเด็กว่า เขาชอบอะไร แล้วก็สนับสนุนตรงจุดนั้นเลย

-เรียนๆ ไปอย่างนั้นแหละ เด็กบางคนไม่เห็นควาสำคัญของการเรียน เมื่อตัวเองมีหน้าที่เรียน ก็เรียนไปย่างเดียวเท่านั้น โดยที่ตัวเองไม่ได้ชอบเรียนเลย แต่เรียนไปเพราะโดนบังคับ พอไปเรียนก็มาหลับ หรือเวลาสอบก็ลอกของเพื่อน ถ้าเด็กที่เป็นลักษณะนี้ ต่อให้จบปริญญาเอกก็ตาม เขาก็เป็นคนที่ไม่มีคุณภาพอยู่ดี และไม่สามารถจะทำงานอะไรได้

การเรียนการสอนที่ดี จะต้องงมีการปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม ให้มันเข้ากับยุคสมัยด้วย อย่างยุคนี้เป็นยุคของเทคโนโลยี จะต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวด้วยจึงจะดีที่สุด